Jak uczynić branżę bezpieczniejszą?

Jak uczynić branżę bezpieczniejszą?

Bezpieczeństwo i higiena pracy to najważniejsze elementy funkcjonowania każdego zakładu pracy. Wykonywanie danego zajęcia zawsze powinno wiązać się z wykazaniem szczególnej ostrożności oraz rozwagi. Zwłaszcza gdy rozmawiamy o tak niebezpiecznej dziedzinie gospodarki, jaką jest budownictwo.

Sektor gospodarki o największej liczbie wypadków śmiertelnych

Statystyki Głównego Urzędu Statystycznego, jak i Eurostatu nie pozostawiają złudzeń. Obie te instytucje plasują budownictwo na pierwszym miejscu pod względem liczby oraz częstotliwości występowania wypadków o skutku śmiertelnym bądź powodujących poważne obrażenia. Nie można więc tego tematu lekceważyć, ale działając skutecznie, zapobiec można ludzkim tragedią. Ze wspomnianych badań wynika, że najczęstszą przyczyną powstawania wypadków było zlekceważenie zagrożenia przez pracownika. Do najczęstszych zaliczyć można również upadki z dużych wysokości, spadające ciężkie przedmioty oraz zasypanie bądź wciągnięcie do dołu. Z przytoczonych danych jasno wynika, że branża ta pod względem śmiertelności stałaś się najniebezpieczniejszą w Polsce i zdecydowanej większości krajów europejskich. Zaniedbane stanowiska techniczne, brak zabezpieczenia niebezpiecznych przedmiotów ze szczególnym uwzględnieniem instalacji elektrycznej oraz brak odpowiedniego przeszkolenia, jak również świadomości pracowników dotyczącej niebezpieczeństw czyhających na nich w miejscu pracy. To właśnie te czynniki w głównej mierze odpowiadają za tak tragiczne statystyki.

Jak uczynić branżę bezpieczniejszą?

Odpowiedź jest prosta przez urzeczywistnianie obowiązujących przepisów traktujących o bezpieczeństwie i higienie pracy. Największe brzemię odpowiedzialności spoczywa na barkach pracodawcy, to właśnie on odpowiedzialny jest za życie i zdrowie swoich pracowników. Jego zaangażowanie i aktywny udział w organizacji bezpiecznego stanowiska pracy stanie się najlepszą motywacją dla podległych mu pracowników, aby otoczyć troską swoje życie i zdrowie. Do najważniejszych obowiązków pracodawcy wynikających wprost z przepisów prawa należą między innymi niedopuszczanie pracownika do wykonywania prac wymagających odpowiednich kwalifikacji, których robotnik nie posiada. Wyposażenie stanowisk pracy w specjalistyczny sprzęt zapewniający swobodną i bezpieczną realizację zleceń. Oraz co najważniejsze poddawanie całej kadry pracowniczej okresowym badaniom, oraz szkoleniom z zakresu BHP, wspartych pełną dostępnością do środków higieny i ochrony przed czynnikami zewnętrznymi. Warto zaznaczyć również, że osoba zatrudniona również zobowiązana jest do przestrzegania przepisów BHP. Do najważniejszych obowiązków pracownika zaliczyć można regularne uczestniczenie w kursach BHP, wykonywanie swoich czynności zawodowych zgodnie z obowiązującymi normami, jak również zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości oraz złego stanu zdrowia swojemu pracodawcy.
W obliczu przytaczanych argumentów łatwo zauważyć można, że branża budowlana należy do najniebezpieczniejszych gałęzi polskiej gospodarki. Zasmucać może fakt, że wielu tych tragicznych wypadków można było uniknąć poprzez zachowanie standardów bezpieczeństwa i higieny pracy. Pozostaje więc mieć nadzieję, że pracodawcy, jak i pracownicy połączą siły i wdrożą w życie odpowiednie zasady bezpieczeństwa, aby uczynić swoje miejsce pracy bezpieczniejszym i po prostu szczęśliwszym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *