Zadajesz sobie pytanie, jaką tarczę diamentową zastosować? 

Zadajesz sobie pytanie, jaką tarczę diamentową zastosować? 

Zacznijmy od początku. Co to jest Beton ?

ogólna nazwa obejmująca dużą grupę materiałów konstrukcyjnych stosowanych w budownictwie. Jest to sztuczny kamień powstały w wyniku zespolenia kruszywa naturalnego lub łamanego oraz piasku przy pomocy różnych spoiw. W budownictwie najczęściej stosowanym spoiwem są cementy hydrauliczne. Mieszaniny zmielonych po wypaleniu glin, margli i gipsu, twardniejące po dodaniu wody. Woda jest konieczna dla umożliwienia reakcji wiązania spoiwa oraz dla uplastycznienia mieszanki. Jej nadmiar ma negatywny wpływ na ostateczną wytrzymałość betonu i pozostawia po sobie puste przestrzenie. Pytanie jaką tarczę diamentową  zastosować? 

Po stwardnieniu struktura  osiąga znaczną wytrzymałość na ściskanie.

Określa się ją między innymi przy pomocy metod niszczących zgniatając w prasach próbki walcowe o średnicy 15 cm i wysokości 30 cm lub sześciany o boku 15 cm po 28 dniach od wykonania. Tak określona wytrzymałość podana w MPa określa klasę betonu oznaczaną C . W budownictwie stosuje sie klasy od C8/10 do C100/115 , przeciętnie w przeciętnych konstrukcjach żelbetowych stosuje się klasę C16/20 lub C20/25.

Istotny wpływ ma tu także jakość zagęszczenia oraz zastosowane dodatki chemiczne ( przyspieszające lub opóźniające wiązanie, uszczelniające, plastyfikujące ).

Co to jest Beton zbrojony i jaką tarczę diamentową zastosować? ?

Żelbet ( żelbeton ) to nazwa betonu cementowego wzmocnionego wkładkami ( prętami ) stalowymi, zwłaszcza w strefie naprężeń rozciągających.

Zbrojenie stalowe zdecydowanie zwiększa zapotrzebowanie na diamenty podczas cięcia. Wydajność ( mierzona qm przekroju uzyskanymi z tarczy czy metrami bieżącymi otworu z wiertła ) dla świeżego betonu i odpowiedniej tarczy ( twarde lepiszcze, segmenty ochronne ) Ø 600 mm może wynieść 120 qm i więcej ( 800 mb przy głębokości 15 cm ). W starym stropie ( miękkie segmenty ) wynik około 30 qm ( 200 mb przy 15cm głębokości ) należy uznać za dobry. Do żelbetu będzie on na pewno niższy i będzie zależał od ilości i jakości przeciętego zbrojenia. W skrajnie niekorzystnym przypadku cięcia czy wiercenia wzdłuż pręta rezultat może być szokująco gorszy od przeciętnych.

Im wyższa klasa betonu i zawartość w nim zbrojenia, tym wyższej jakości tarcze diamentowe należy przeznaczać do ich cięcia. Ponieważ szybkość cięcia jest dziś dla użytkownika najważniejszym parametrem oceny jakjości narzędzia, należy tu stosować tarcze o miękkim lepiszczu oraz dużej zawartości mniejszych diamentów.

Lekkie betony – z kruszywem keramzytowym, gazobeton – porowate ( dla zwiększenia izolacyjności cieplnej ), silnie ścieralne,

Co to jest świeży beton cementowy?

Cięty w fazie początkowej wiązania ze względu na technologię wykonywania elementów wielkopowierzchniowych ( drogi, place postojowe, posadzki ) dla uniknięcia ich spękania podczas twardnienia betonu. Nacięcia wymuszają pęknięcie w określonym miejscu, są następnie poszerzane i uszczelniane. Do cięcia wstępnego, ze względu na skalę zadań i wskazany pośpiech, używa się zwykle ciężkich maszyn i specjalizowanych tarcz o twardym lepiszczu, z bardzo dużą koncentracją diamentów.

Jedna z najpopularniejszych tarcz do betonu ADIAM VEYRON 15 .

VEYRON 15 to narzędzie do cięcia dużej gamy betonów, w tym żelbetu, klinkierowej, jak też  granitu i kamienia naturalnego.

Dostępne są w średnicach 125, 150, 230, 300, 350, 400 i 450 mm, a więc mamy przekrój rozmiarów. Przeznaczone do stosowania w piłach stołowych, spalinowych przecinarkach ręcznych, szlifierkach kątowych i drogowych przecinarkach jezdnych małych mocy . Częścią roboczą tarcz, czyli biorącą bezpośredni udział w cięciu, jest segment diamentowy turbo o wysokości 15 mm. Spoiwo segmentów zaliczane jest do tzw. spoiw miękkich, co określa wyżej wspomniane przeznaczenie materiałowe tarcz VEYRON 15. Zamocowanie  segmentów do stalowego dysku tarczy jest metodą spawania laserowego. Narzędziami możemy ciąć zarówno na sucho, jak i mokro. W dysku tarcz wykonano otwory, czego skutkiem jest bardziej efektywne odprowadzanie ciepła powstającego przy szybkim cięciu oraz kompensacja naprężeń powstających podczas nagrzewania się narzędzia.

Oto bonus specjalny za to, że czytasz nasze artykuły. >>>

Oto bonus specjalny za to, że czytasz nasze artykuły. >>>

 

CZYM WŁAŚCIWIE JEST TARCZA DIAMENTOWA?

Tego możesz się dowiedzieć w innym naszym artykule  o tarczach diamentowych. >>> 

3 thoughts on “Zadajesz sobie pytanie, jaką tarczę diamentową zastosować? 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *