Tarcze diamentowe – co można, a czego nie wolno

Tarcze diamentowe – co można, a czego nie wolno

Tarcze diamentowe – co można, a czego nie wolno
Użytkowanie tarcz diamentowych podczas wszelkiego typu remontowych pracach dzisiaj jest bardzo popularne. Jednakże czy aby na pewno mamy świadomość tego, jak właściwie one działają i jak powinniśmy w odpowiedni sposób je użytkować?

Na początek musimy zadawać sobie sprawę, iż tarcze stanowią narzędzia ścierne, które przecinają poprzez tarcie cząstek diamentowych. Cząstki te otoczone zostały stopem metalowym nazywanym spoiwem.

Rolą spoiwa jest podtrzymywanie cząsteczek diamentu do chwili, kiedy się zużyją. To najważniejsza cecha spoiwa, dzięki której tarcze pozostają zawsze wystarczająco wytrzymałe na proces ścierania. Gdyby nie ta właściwość, tarcze dokonywałyby szybkich cięć o wysokiej jakości, niemniej jednak czas użytkowania byłby niezwykle krótki.

Jeżeli spoiwo jest mocno uodpornione na proces ścierania, wtedy to najnowsze cząsteczki diamentu nie będą odsłaniane, co w konsekwencji przyczynia się do tego, iż tarcza traci swój potencjał i staje się po prostu tępa. A takim przypadku konieczne staje się użycie tak zwanego czyszczącego bloczka (nazwanego także osełką do tarczy) celem starcia spoiwa, odsłonięcia nowych cząstek diamentu i umożliwienia ponownego cięcia za pomocą tarczy.

Mechanika cięcia z użyciem tarcz diamentowych przyczynia się bezpośrednio do wytwarzania wysokiej temperatury, dlatego też ze względu na typ ochładzania, można wyróżnić dwa typy cięcia:

  • cięcie na sucho – narzędzie pracuje tylko i wyłącznie z napowietrznym systemem chłodzącym,
  • cięcie na mokro – tarcza chłodzona jest z użyciem wody, ułatwia to również znacząco czyszczenie tarcz, jak i łatwe uchodzenie pyłów powstałych podczas cięcia.

 

Bezpieczeństwo podczas pracy z tarczami diamentowymi

W każdym wypadku przeprowadzania jakichkolwiek prac konieczne będzie przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, co tyczy się również używania diamentowych tarcz.

Trzeba pamiętać, żeby z każdym razem używać właściwego wyposażenia do pracy: ochraniaczy słuchu, odzieży ochronnej, obuwia, okularów, jak również w razie potrzeby specjalnej miseczki na twarz. Właściwe używanie tarcz to także jeden spośród elementów mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo w pracy przez cały czas.

Poniżej zostały zebrane najbardziej istotne punkty tyczące się tego, co powinno się robić w wypadku pracy z diamentowymi tarczami:

  • sprawdzić, czy tarcza nie została uszkodzona,
  • za każdym razem stosować się do wymogów producenta przecinanego materiału,
  • sprawdzić, czy mocujące tarczę obejmy mają odpowiednią średnicę, są płaskie, równe, jak i nie ma na nich żadnych luzów,
  • okresowo poddawać weryfikacji, czy na tarczy nie wystąpiły żadne pęknięcia, wykrzywienia, czy też jakiekolwiek ślady zużycia materiału,
  • sprawdzić, czy tarcza, os albo łożyska są w odpowiednim stanie. Zalecane będzie dokładne zapoznanie się z instrukcją dołączoną przez producenta, celem zapewnienia odpowiedniej konserwacji,
  • upewnić się, iż tarcza została stabilnie i prawidłowo przymocowana,
  • przestrzegać maksymalnych prędkości roboczych, ze względu na średnicę tarczy, która wskazana została przez jej producenta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wyślij wiadomość i otrzymaj rabat